SAHP

Zberateľstvo ako záujmová činnosť preniklo už pred mnohými rokmi aj do oblasti pivovarníctva a prináša ľuďom okrem zábavy a potešenia aj poučenie. Je dokázané, že úzko zberateľský charakter každého hobby postupne prerastá na poznávací aj náučný charakter a v každej zbierke sa potom odráža trochu zábavy, trochu poznávania, ale predovšetkým veľa poctivej a trpezlivej práce. Platí to aj o zberateľstve pivovarských suvenírov a histórie pivovarníctva, ktoré je dnes rozšíreným koníčkom v mnohých krajinách. Tento zberateľský obor, ktorý poznáme aj pod odborným názvom “Labologia”, v sebe zahŕňa pomerne široký rozsah od pivných etikiet, cez pivné tácky (podpivníky), korunkové uzávery, plechovky, poháre, staré pivové fľaše, súdky, otvárače a ďalšie predmety a suveníry až po históriu pivovarov a pivovarskú literatúru.

Na Slovensku je v súčasnej dobe zberateľstvo pivovarských suvenírov dobre organizované v zberateľských kluboch (Bratislava, Trenčín, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Košice, Jablonica, Nové Mesto nad Váhom a Revúca), ktorých činnosť zastrešuje Slovenská asociácia histórie pivovarníctva so sídlom v Martine.


O zberateľstve

Objektom najväčšieho záujmu zberateľov sú pivné etikety, pravdepodobne z toho dôvodu, že je k nim pomerne jednoduchý prístup, je ich veľké množstvo a väčšinou nie sú náročné ani z finančného hľadiska. Prvé papierové etikety sa začali používať na pivných fľašiach až v 80-tich rokoch 19. storočia v jednoduchom prevedení. Postupom času sa menila ich kvalita, vzhľad i obsah a stali sa z nich malé grafické diela, ktoré sú určitou vizitkou pivovarov a robia každému pivu svoj vlastný imidž. Na Slovensku a v Českej republike majú zvláštne postavenie staré etikety do roku 1948, ktoré sú však pre mnohých zberateľov nedostupné pre ich malý výskyt a vysokú cenu. Špičkové zbierky etikiet z celého sveta obsahujú aj viac ako 300 000 ks. Vzhľadom k ich veľkému množstvu sa mnoho zberateľov špecializuje len na zbieranie vybraných štátov, alebo sa zameriava na určitý motív.

Veľký záujem je aj o zberateľstvo pivných tácok, ktorých hlavnou funkciou je chrániť stôl alebo obrus pred zmáčaním. Prvé podložky pod poháre sa vyrábali z dreva, plsti, alebo iného materiálu. Postupom doby sa prešlo na podložky - tácky z papierovej hmoty, na ktorých bola prvá reklamná potlač urobená v roku 1906. Väčšinou boli, a aj dnes sú vyrábané, s potlačou na jednej strane v rôznych tvaroch od guľatého, cez oválny, štvorcový až po najrozmanitejšie tvary. Okrem reklamy pivovarov môžeme na obojstranne potlačených táckach nájsť na druhej strane aj rôzne zaujímavé motívy a námety.

V posledných rokoch dosahuje veľký rozmach na celom svete zbieranie pivných plechoviek. História pivových plechoviek začala v USA, kde sa po niekoľkých predchádzajúcich pokusoch rozhodol pivovar Golttfried Krueger Brewing Co. v mesta Newark v roku 1935 začať predávať svoje pivo v plechovkách. Prvé pivné plechovky sa podobali dnešným potravinovým konzervám a otvárali sa otváračom na konzervy, neskôr sa podobali fľaškám a uzatvárali sa korunkovým uzáverom. V 50-tich rokoch minulého storočia nahradil hliník ostatné používané materiály a výrazne sa skvalitnila aj farebná potlač. Spôsob otváranie plechoviek v podobe, v akej sa používa aj v súčasnej dobe, bol patentovaný v USA v roku 1962. Pivo sa dnes do plechoviek stáča v takmer 100 krajinách sveta a v niektorých krajinách existujú zberateľské organizácie zamerané len na zbieranie pivných plechoviek. Ich zbieranie vyžaduje značnú priestorovú náročnosť, pretože počty v zbierkach sa počítajú na tisíce kusov.

Pred vynálezom korunkového uzáveru sa používali uzávery fliaš z korku, dreva, porcelánu s tesniacou gumou ale aj iné materiály. Prvý kovový korunkový uzáver bol patentovaný v USA v roku 1892. S použitím nového typu uzáveru nastala však zákonite aj revolúcia vo výrobe fliaš, kde bola prijatá jednotná norma pre rozmery a tvar hrdla. Pôvodný korunkový uzáver mal 24 vrúbkov, neskôr bol počet znížený na 21 vrúbkov a vylepšené bolo postupne aj tesnenie uzáveru až do dnešnej podoby. Predmetom zberateľského záujmu sa stali korunkové uzávery od chvíle, keď sa začala na nich používať reklamná potlač, v niektorých prípadoch aj z vnútornej strany korunky.

Naši predkovia používali na pitie piva, ale aj iných nápojov, hlavne krčahy z medi, cínu alebo olova. Objavom výroby skla nastal aj rozkvet výroby pohárov, ktorý nám poznamenal aj pivovarníctvo. Postupne sa vykryštalizovali rôzne tvary, veľkosti, hrúbka skloviny, farba a dekór pohárov, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri kultúre pitia piva. Dnes pomaly nepoznáme pivovar, ktorý by nemal svoje vlastné poháre s logom alebo svojim názvom a vybavujú s nimi reštaurácie a zariadenia, kde sa čapuje ich pivo. Časť zberateľov sa špecializuje výlučne len na zbieranie pivných pohárov a v ich zbierkach nájdeme stovky pohárov rôzneho tvaru, obsahu, a dizajnu.


Historické staré pivné fľaše nezbiera veľký okruh zberateľov. Dôležitým pre vznik pivných fliaš je rok 1870, keď bolo zrušené míľové právo, ktoré obmedzovalo aj distribúciu piva z pivovarov. Už v tej dobe sa používali vratné fľaše, ktoré sa vyskytovali v troch základných druhoch: s nápisom leptaným do skla, s liatymi nápismi a so zvláštnou potlačou na skle napr. s erbom šľachtického pivovaru. Zberateľ musí zvládnuť históriu a miestopis pivovarov ale aj sklární, aby mohol určiť, aký je exponát starý a zaradiť ho do zbierky podľa svojho kľúča. Samozrejme, že dnes už nie je jednoduché takéto fľaše získavať, ale sú zberatelia, hlavne v Českej republike, ktorí vlastnia stovky takýchto fliaš.

Úzku nadväznosť na korunkové uzávery tvorí zbieranie pivných otváračov. Ich zbieranie je záležitosť užšieho okruhu zberateľov a je skôr doplnkovým oborom. Veľkosti zbierok sa u najlepších zberateľov počítajú na stovky kusov. Existujú rôzne typy z rôznorodých materiálov, rôzne veľkosti a tvary podľa originálnych nápadov výrobcov. Niektoré otvárače sú nielen na otváranie, ale aj na uzavieranie fliaš, iné sú spojené s kľúčenkou alebo iným praktickým predmetom.


Pohľadnice s pivnou tematikou sú doplnkovým oborom a najstaršie pochádzajú z prelomu 19. a 20.storočia. Môžeme ich rozdeliť do dvoch základných skupín – pohľadnice s vyobrazením pivovaru alebo pohľadnice s rôznym pivným námetom. Okrem obrázkov nachádzame na nich aj rôzne texty, slogany, pesničky, riekanky, karikatúry a pod. Tvar majú spravidla klasický obdĺžnikový, ale nájdu sa aj okrúhle a elipsovité. Niektoré majú aj dvojaké použitie a môžu slúžiť aj ako pivná tácka. Pohľadnicami možno dopĺňať aj histórie jednotlivých pivovarov spolu s fotografickým materiálom.

Okrem uvedených základných oborov sa však zberatelia venujú aj ďalším špecializovaným oborom, ktoré majú súvislosť s pivom. Patria medzi ne päťlitrové tzv. party súdky, odznaky pivovarov a so všeobecnou pivnou tematikou, reklamné pivovarské cedule (smaltované, plechové, umelohmotné, papierové), obľúbené sú aj perá s potlačou, kartičkové kalendáriky, tričká, čapice, plagáty, ale napríklad aj vtipy o pive, účtenky a iné materiály. Zvláštnou kategóriou je zbieranie údajov a rôznych dokumentov o histórii jednotlivých pivovarov, ale aj literatúry o pivovaroch alebo histórii piva a pivovarníctva. Aj keď je zberateľstvo pivovarských suvenírov záujmovou činnosťou, často sa v zbierkach zachovávajú hodnotné materiály a dokumenty z histórie, ktoré dnes už nie sú k dispozícii ani v pivovaroch alebo múzeách.