SAHPČLENSTVO V ASOCIÁCII

KLUBY ZBERATEĽOV

Členmi SAHP sú kluby zberateľov aj so svojou celou členskou základňou. Povinnosťou každého člena je zaplatenie ročného členského príspevku a povinný odber časopisu Pivné hobby.

Výška členského poplatoku roky 2024-2025 bol stanoveny na 1 +7 euro

Bližšie informácie poskytujú predsedovia klubov


INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

Členom SAHP môže byť aj záujemca, ktorý nie je členom žiadneho klubu. Vznik členstva je v tomto prípade podmienený zaplatením ročného členského príspevku priamo na účet asociácie a povinný odber spravodaja Pivné hobby. Výšku členského určuje Výkonná rada SAHP.

Výška členského poplatku a roky 2024-2025 bol stanovený na 2+7 eura

Informácie poskytne prezident@sahp.sk


STANOVY