SAHPČLENSTVO V ASOCIÁCII

KLUBY ZBERATEĽOV

Členmi SAHP sú kluby zberateľov aj so svojou celou členskou základňou. Jedinou podmienkou každého člena je zaplatenie ročného členského príspevku vo svojom klube, z ktorého klub odvedie členský podiel na účet asociácie.

Bližšie informácie poskytujú predsedovia klubov


INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

Členom SAHP môže byť aj záujemca, ktorý nie je členom žiadneho klubu. Vznik členstva je v tomto prípade podmienený zaplatením ročného členského príspevku priamo na účet asociácie a povinný odber spravodaja Pivné hobby. Výšku členského určuje Výkonná rada SAHP.

Bližšie informácie poskytuje

Ing. Miloš Nutil
Petrovice 183 | 013 53 Petrovice pri Bytči | Slovakia | tel.: 0908 240 492 | e-mail:prezident@sahp.sk