SAHPAdresy zberateľovNa základe uznesenia Koordinačnej porady SAHP v marci 2010 bolo dohodnuté
pravidlo, na základe ktorého sa bude robiť Adresár zberateľov.
Jednotliví členovia klubov zašlú vyplnený formulár prostredníctvom
svojich klubov, individuálni členovia priamo prezidentovi SAHP.
K formuláru treba priložiť fotky zberateľov, ktorí ju chcú mať uverejnenú
na webstránke SAHP.
Za aktuálnosť údajov zodpovedá zberateľ. Aktualizácia sa vykonáva k 1.dňu každého mesiaca.
karta zberateľa

Zoznam zberateľov (členov SAHP) podľa krajín: