SAHPVenujte nám 2% dane


Evidenčné číslo NCRpo: 4853/2022
Názov: Slovenská asociácia histórie pivovarníctva
IČO: 36144967
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: II. kolónia 2237/24
Mesto: Martin
PSČ: 03861
Dátum registrácie: 07.11.2022
Bankový účet: SK8275000000004021178287, Československá obchodná banka, a.s.


     Tlačivo: Potvrdenie o zaplatení z príjmov zo závislej činnosti

     Tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

     Tlačivo: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇAko nám poukázať 2% z daní
 

POKYNY PRE ZAMESTNANCA, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov


1. Do 15.02.2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (prípadne viacerých organizácií), pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vyplňte predpísané tlačivo Vyhlásenia: Vyhlásenie 2023

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, príp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, ak ste nám poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

POKYNY PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si sami podávajú daňové priznanie


1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, teda do 31.3.2024 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:
email: prezident@sahp.sk