SAHPTradične na konci roka organizuje SAHP medzi svojimi členmi anketu o „Najkrajšiu slovenskú pivnú etiketu, tácku a korunkový uzáver“ a od roku 2008 aj o „Najkrajšiu pivnú plechovku“, ktoré sa používali v danom roku. V druhej ankete nás zaujíma čo Vás najviac zaujalo v našom časopise Pivné hobby.

Ankety prebiehajú formou hlasovacích lístkov uverejnených v Pivnom hobby a prostredníctvom internetu. Do ankety sa môžu zapojiť čitatelia časopisu Pivné hobby a návštevníci našej webovej stránky.

Privítame účasť aj českých zberateľov, prípadne zberateľov z iných krajín. Priebežné výsledky sú zostavované na základe oboch hlasovaní.

Celkové výsledky budú publikované v časopise Pivné hobby a našej webovej stránke po 20.1.

Ankety sa zúčastňujú predovšetkým účastníci zo Slovenska a Českej republiky a svojimi hlasmi vytvoria v jednotlivých kategóriách nasledovné poradie:

Ankety

Anketa o najkrajšiu etiketu a tácku roka 2022
Slovenská asociácia histórie pivovarníctva vyhlasuje 30. ročník ankety o najkrajšiu etiketu, 22. ročník ankety o najkrajšiu tácku, 20. ročník ankety o najkrajšiu korunku a 14. ročník ankety o najkrajšiu plechovku. Do ankety sú nominované predmety, ktoré používali slovenské pivovary v roku 2022. Ankety sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s pravidlami tejto ankety.

K zapojeniu vyplňte anketový formulár a vyberte v každej kategórii 3 predmety, ktoré sú podľa Vášho uváženia najkrajšie.


Anketa: Čo Vás najviac zaujalo v Pivnom hobby
V tejto ankete zisťujeme Váš názor na obsah nášho časopisu Pivné hobby v roku 2022.

K zapojeniu vyplňte anketový formulár a vyberte 5 článkov, ktoré sú podľa Vášho uváženia najzaujímavejšie.